V Uherském Hradišti budou stavět protipovodňová opatření za 200 milionů

Aktualizováno 28. prosince 2011 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Státní podnik Povodí Moravy chystá v nadcházejícím roce stavbu protipovodňových opatření na řece Moravě v Uherském Hradišti. Uvádí to prosincový zpravodaj Povodí Moravy.

Kvůli stavbě se ale bude muset pokácet alej více než pěti set stromů, což jak podnik připouští, bude pro tamní obyvatele citlivým tématem.

Projekt protipovodňové ochrany Starého Města a Uherského Hradiště počítá se stavbami v úseku od čistírny odpadních vod při spodním okraji zástavby města na levém břehu a při spodním okraji zástavby Starého Města nad Salaškou na pravém břehu (lokalita Baraňák). Celkem se tedy jedná o postavení téměř 4,5 kilometrů ochranných hrází, na některých místech i zdí.

Zvýšení kapacity koryta řeky Moravy bude řešeno rekonstrukcí – zvýšením a rozšířením dosavadních ochranných hrází podél řeky. Výška hrází je přitom různá; maximální bude v oblasti u Rybárny – 3,5 metru.

Podle Povodí Moravy se tímto opatřením dosáhne zkapacitnění řeky – zvýšení průtočnosti ohrázovaného koryta z dnešní hodnoty dvacetileté vody = 650 m3.s-1 tak, že okolní zástavba obou měst bude chráněna i při stoletém průtoku (Q100 = 818 m3.s-1) s bezpečnostním převýšením hrází asi 30 centimetrů.

Stavba protipovodňových opatření v Uherském Hradišti nebude levnou záležitostí. Podle odhadů bude stát zhruba 200 milionů korun.

Zdroj: Zpravodaj Povodí Moravy

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině