V prevenci povodní lze využít i v ČR satelitní navigační systémy

Aktualizováno 23. srpna 2011 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Prevence povodní, voda v krajině

povoden-vysoka-hladina

Součástí 2. ročníku odborné konference „Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství“, který proběhne ve dnech 24. až 25.11. v hotelu Galant v Mikulově, budou také informace o využití satelitních navigačních systémův prevenci povodní.

Jedním z partnerů akce, kterou společně pořádají GEODIS Brno, Nadace Partnerství, Ústav aplikované a krajinné ekologie AF MZLU a Ústav geoinformačních technologií LDF MZLU je i portál Naše voda. Cílem této konference je setkání, výměna informací, nápadů a používaných postupů z různých profesních skupin, jelikož zájmy v krajině jsou významně rozdílné. Účastníci budou například hovořit o ekonomickém přínosu a využití GIS nejenom v lesnictví a v zemědělství, ale právě i ve vodohospodářství.

Naše voda

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině