V Mostě nahrazují předválečný vodovod

Aktualizováno 13. června 2011 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

ilustrační foto

Severočeská vodárenská společnost (SVS) se pustila do další letošní investiční akce, rekonstruuje část vodovodní sítě v Mostě. Tentokráte v Jugoslávské ulici. Uvedla to SVS.

Na obnovu této části ještě předválečného vodovodu vyčlenila šest milionů korun.

Stávající vodovodní řad v Jugoslávské ulici je v délce 501 metrů z litiny o průměru 100 mm. Byl postaven v období 1936 – 1940. Navazující vodovodní řad v Opletalově ulici je v délce 55 metrů z problémového polyetylénu ze 70. let minulého století. Na vodovodních řadech dochází opakovaně k poruchám, což vede k poškozování přilehlých nemovitostí. Město Most v této lokalitě plánuje rekonstrukci povrchů komunikací, investiční akce SVS proto probíhá v koordinaci s akcí města.

V Jugoslávské ulici bude v délce 501 metrů vyměněno staré litinové potrubí opět za litinu
o průměru 100 mm. Vodovod v Opletalově ulici bude v délce 55 metrů zrušen a místo něj bude postaven nový litinový řad o průměru 50 mm v délce 13 metrů (od č.p. 589), a to bezvýkopovou technologií (protlakem). Dojde rovněž k přepojení 63 stávajících vodovodních přípojek a přepojení čtyř navazujících vodovodních řadů. Výměna souběžně vedené kameninové a betonové kanalizace není plánována, protože stoky jsou v dobrém technickém stavu.

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 4,978 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost RAVEL spol. s r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště v polovině dubna 2011. Stavební práce začaly 26. dubna 2011 a termín dokončení je stanoven  na 31. srpen 2011.

Zdroj: SVS

Související rubriky: Vodovody a kanalizace