V Jablonci pokračují rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Aktualizováno 20. října 2011 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

ilustrační foto

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Jablonci nad Nisou, v Růžové ulici další ze svých  letošních investičních akcí – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Uvedla to mluvčí SVS Dagmar Haltmarová. Stávající kanalizační řad v Růžové ulici je zčásti zděný o obdélníkovém profilu 300×400 mm v délce 275 metrů a betonový vejčitého profilu 300×450 mm v délce 235 metrů. Pochází z roku 1904 a vlivem stáří je ve špatném technickém stavu: potrubí je netěsné a ve zděných částech dochází k závalům.

Souběžně vedený vodovod z roku 1928 je rovněž v nevyhovujícím stavu, hrdla netěsní a potrubí je silně inkrustované. Jde o litinu průměru 80 mm v délce 275 metrů a průměru 60 mm v délce 260 metrů.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně kanalizační stoky za kameninu o průměru 300 mm v úseku dlouhém 460 metrů.  V dalším 50 metrů dlouhém úseku bude betonová kanalizace vejčitého průřezu nahrazena kameninou průměru 400 mm. Dojde k opravě veřejných částí a k přepojení u všech 46 stávajících kanalizačních přípojek. Rovněž bude vyměněno 19 kanalizačních šachet.

Původní litinový vodovod bude v délce 535 metrů nahrazen potrubím  z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE)  o průměru 90 mm. Dojde rovněž k opravě veřejných částí a k přepojení u všech 46 stávajících vodovodních přípojek.

„Rekonstrukcí našich sítí do budoucna zajistíme bezproblémové dodávky pitné vody i odvádění odpadních vod pro přibližně 250 připojených obyvatel této lokality,“ řekl Petr Skokan, předseda představenstva SVS.

Investiční akce SVS probíhá v koordinaci s městem Jablonec nad Nisou, které v Růžové ulici plánuje rekonstrukci komunikace.

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 10, 249 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je společnost Evosa, spol. s r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště 8. září. Stavební práce byly zahájeny v 38. týdnu a termín dokončení je stanoven  do 30. listopadu 2011.

Zdroj: SVS

Související rubriky: Vodovody a kanalizace