ÚZEI pořádá 40 seminářů k nitrátové směrnici

26. února 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

rybník a pole

Především pro příjemce zemědělských dotací – přímých plateb pořádá v současné době Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) celkem 40 seminářů mimo jiné zaměřených na změny v takzvané nitrátové směrnice. Informuje o tom server agronavigator.cz.

Semináře jsou zaměřeny na správnou interpretaci nitrátové směrnice, seznámení se změnami a novinkami ve znění nitrátové směrnice pro Českou republiku jako jednoho z požadavků cross compliance; seznámení s nařízením vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programem (Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu) a jeho novelizací dle Nařízení vlády č. 117/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů. Dalším tématem jsou informace o aktualizaci podmínek vyplývající z implementace kontroly podmíněnosti ve vazbě na změnu nového implementačního předpisu s účinností od 1. 1. 2015 a také aktuální informace o přípravě a vyjednávání aktuálních podmínek PRV na období 2014 – 2020 zejména s ohledem na problematiku dusičnanů, nitrátové směrnice a agroenvironmentálně klimatického opatření.

Semináře jsou bez vložného, všechny údaje k seminářům včetně pozvánky a kontaktní osoby jsou dostupné v kalendáři akcí na portálu Agronavigator na webu http://www.agroporadenstvi.cz/

Nitrátová směrnice je předpis Evropské unie (Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů) vytvořený pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Vodovody a kanalizace