Uzávěrka přihlášek na konferenci Vodní nádrže 2017 se blíží

4. srpna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

most přehrada Vranov

Zájemci o účast na v pořadí již čtvrtou konferenci s mezinárodní účastí „Vodní nádrže 2017“ mají čas na odeslání závazné přihlášky do 8. září letošního roku. Akce proběhne v brněnském hotelu Holiday Inn ve dnech 3. a 4 října 2017.

Konferenci pořádá státní podnik Povodí Moravy ve spolupráci s Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností a ostatními státními podniky Povodí, pod záštitou ministra zemědělství, ministra životního prostředí a hejtmana Jihomoravského kraje. Mezi hlavní témata bude patřit vliv sucha na vodní ekosystémy a lidskou spotřebu, správa vodních nádrží, eroze a sedimenty, péče o krajinu, eutrofizace nádrží, transport a zdroje živin, plánování v oblasti vod, revitalizační projekty a speciální ochrana povodí – vodárenské nádrže a koupací oblasti.

Na programu prvního dne konference jsou čtyři tematické bloky – „20 let zkušeností od povodní v roce 1997“, „Správa a funkce vodních nádrží, výhledové nádrže,“ „Plánování v oblasti vod“ a blok České fosforové platformy „Eutrofizace nádrží, transport a zdroje živin“. Druhý den jsou pak plánovány bloky dva, a to „Vliv sucha na vodní systémy a lidskou spotřebu“ a „Ochrana vodárenských nádrží, biomanipulace a další problémy“.

Konference je určena pro vrcholový a střední management jednotlivých podniků Povodí, zaměstnance státních a veřejných organizací zaměřujících se na vodohospodářskou problematiku, zástupce odborných organizací a institucí či vysokých škol i zástupce firem zaměřujících se na vodohospodářskou problematiku a další odborníky.

Kdo má zájem o prezentaci své společnosti či organizace, může se stát „Hlavním partnerem“ nebo „Partnerem“ konference Vodní nádrže 2017. Detailní nabídku možností prezentace najdete na stránkách vodninadrze.pmo.cz → možnosti firemní prezentace nebo kontaktujte Ing. Janu Kučerovou na e-mailu: kucerova@pmo.cz

Podrobný program konference a další organizační informace najdete na: file:///C:/Users/Havel/Downloads/cirkular-2%20(2).pdf

Naše voda, ilustrační foto (vodní nádrž Vranov) Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace