Už v lednu začínají ohlašovací povinnosti spojené s vodou

Aktualizováno 16. prosince 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

voda-znecisteni-img_2618

V průběhu ledna a února začínají firmám povinnosti spojené s agendou týkající se vod. Připomíná to v prosincovém informačním newsletteru certifikační a inspekční společnost Bureau Veritas.

Do 31. ledna 2017 mají ekonomické subjekty povinnost nahlásit údaje pro vodní bilanci příslušnému správci povodí a předat základní údaje znečišťovatele vodoprávnímu úřadu, a pověřenému odbornému subjektu. Tato povinnost vyplývá ze zákona o vodách 254/2001Sb.

Do 15. 2. dále zákon ukládá ohlašovací a poplatkovou povinnost ekonomickým subjektům, které využívají jiných vod než z městských rozvodů, nebo vypouští odpadové vody mimo veřejnou kanalizaci. Povinností ohlašovatelů je podat příslušná hlášení přes ISPOP (integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností).

„Dále upozorňujeme, že firmy musí podat hlášení o produkci a nakládání s odpady vyplývající ze zákona o odpadech 185/2001 Sb, do 15. 2. 2017. Souhrnnou provozní evidenci plynoucí ze zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb. odeslat do 31. 3. 2017 a zákon o integrované prevenci 76/2002 Sb, jehož termín pro ohlášení je dle rozhodnutí,“ píše se v newsletteru.

Společnost Bureau Veritas přitom nabízí zájemcům vypracování výše uvedených hlášení či oznámení, upozorňuje však vzhledem ke značné časové náročnosti na včasnou komunikaci s ekologickým oddělením Bureau Veritas. Kontaktními osobami jsou:
Ing. Alena Johaníková – alena.johanikova@cz.bureauveritas.com, 731 611 655
Ing. Michaela Malá – michaela.mala@cz.bureauveritas.com, 731 611 665
Ing. Veronika Feifrlíková – veronika.feifrlíkova@cz.bureauveritas.com, 731 611 626

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace