V úterý proběhne v Berouně zkouška montáže protipovodňové ochrany

25. srpna 2014 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

Beroun - Na Hrázi - IMG_8887

V úzerý 26. srpna se uskuteční v Berouně cvičení krizového štábu a zkušební stavba protipovodňové ochrany města. Informoval o tom server stredoceskenovinky.cz.

Cílem akce má být nejen prověření akčního plánu protipovodňové ochrany města, ale také kompletní montáž a demontáž mobilního hrazení v ulici Na Hrázi. „Je nutné přesně určit logistiku dopravy mobilních částí, časovou i personální náročnost výstavby jednotlivých úseků,“ uvedla berounská starostka Šárka Endrlová.

Cvičení začne v 15 hodin a potrvá přibližně do 23 hodin, v případě nutnosti déle. Je totiž třeba prověřit i noční variantu výstavby hrází, tak abychom byli připraveni zajistit ochranu města v každou denní i noční hodinu. Po demontáži bude hrazení opět odvezeno do areálu Technických služeb Beroun a VaK Beroun a uskladněno. Kvůli cvičení se budou na místě pohybovat pracovníci TS Beroun v reflexních vestách a nákladní vozidla. Dojde tak k částečnému omezení dopravy v ulici Na Hrázi, současně bude nutné po dobu cvičení vypnout veřejné osvětlení v této lokalitě.

Zdroj: http://www.stredoceskenovinky.cz, foto lokality Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině