Ústřední povodňová komise varuje před sesuvy půdy

26. června 2013 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

bahno-zaplava-foto HZS Brno

Ústřední povodňová komise dnes upozornila na přetrvávající úrovně hladin na 3. SPA na Dolní Novohradce a Chrudimce a na výskyt 2. či 1. SPA na tocích odvodňujících Českomoravskou vrchovinu, na dolní Vltavě, středním a dolním Labi. Uvedl to po jednání komise mluvčí ministerstva životního prostředí Matyáš Vitík.

Komise dále upozorňuje na nebezpečí sesuvu půd geologicky nestabilních svahů po dlouhodobých deštích. Hrozí také nenadále vývraty stromů, jejichž kořenové systémy jsou podmáčené.

Při druhém a třetím SPA je zakázána plavba po tocích.

Naše voda, foto HZS Brno

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině