Ústřední čistírna v Praze povodňový nápor zvládá

3. června 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV) v Bubenči i úpravny vody Želivka a Kárané jsou v plném provozu a Praze tak stále nehrozí problémy se zásobováním pitnou vodou. Uvedla to dnes ředitelka komunikace Veolia voda Marcela Dvořáková.

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) podle ní dále pokračují v odčerpávání vody z kanalizace, v provozu je veškerá čerpací technika, jsou uzavřeny všechny klapky na stokové síti a hradidlové komory. „Problémy se mohou objevit na okrajích Prahy, například v Radotíně, kde díky výpadku elektřiny nefunguje čerpací stanice na kanalizaci. Voda se odčerpává na pěti místech. Podobně lokálně dochází k výtoku vody z kanalizace mimo jiné v Bubenči,“ uvedla Dvořáková.   ÚČOV v Bubenči je ale v plném provozu a všechny odpadní vody jsou řádně čištěny. Vyčištěná voda je přečerpávána do Vltavy. PVK neočekávají přerušení provozu na ÚČOV. Také dodávka vody je plynulá a v plném provozu jsou obě úpravny vody Želivka a Káraný.

Dodávaná voda splňuje limity dané vyhláškou ministerstva zdravotnictví a z preventivních důvodů bylo na úpravnách vody zvýšeno chlorování pitné vody. Byla také zvýšena kontrola kvality vody.  Úpravna vody Káraný jede na běžný výkon 1000 l/s, byly zde uzavřeny jednotlivé studně, jímací řad Polabsko a Zahrádky, atd., přesto nebyla dodávka vody z Káraného omezena. PVK provádějí veškerá opatření k ochraně majetku a minimalizaci škod, byla např. z ÚČOV přemístěna laboratorní přístrojová technika, auta atd.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Vodovody a kanalizace