Ústecký kraj nesouhlasí s mapou záplavového území

Aktualizováno 27. března 2014 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Přehrady a vodní díla

Ohře - IMG_4803

Ústecký kraj vrátí Povodí Ohře nové stanovení záplavového území řeky Ohře před soutokem s Labem. Informoval o tom deník Právo s odkazem na postoj tamních obcí a měst, pro které by to na mnoha místech znamenalo stavební uzávěru.

Proti návrhu na stanovení aktivních záplavových zón se postavily obce a města z oblasti soutoku řek, kde by došlo na rozsáhlém území k okamžité stavební uzávěře, jež by měla zásadní dopad na budoucí rozvoj těchto hustě osídlených a využívaných lokalit. „Navíc by byly zmařeny už dokončené investice v dotčených oblastech,“ uvedla mluvčí kraje Magdalena Hanáčková. Uzávěry by se týkaly především měst a obcí na Litoměřicku a Lounsku. V záplavových zónách není možné například stavět domy, výrobní haly nebo třeba jen oplocení. To se nelíbilo například vedení Litoměřic.

„Pokud by bylo záplavové území vymezeno v navržené formě, došlo by k úplnému rozbití koncepce rozvoje městské části Želetice, která je zakotvena v platné územněplánovací dokumentaci pocházející z roku 2009,“ zdůraznil litoměřický starosta Ladislav Chlupáč (ODS) a připomněl, že návrhem je ohrožena i dopravní koncepce dané lokality, zejména pak přeložka silnice I/15 včetně úpravy levobřežního předmostí Tyršova mostu. Želetice přitom představují ucelenou zónu poskytující výrobní i nevýrobní služby. Z hlediska poskytování služeb v oblasti obchodu a drobné výroby je tato lokalita využívána obyvateli nejen z Litoměřic a okolí. Zároveň poskytuje řadu příležitostí na trhu práce.

Povodí Ohře se podle svého mluvčího Jana Svejkovského k postoji kraje vyjádří až po obdržení a rozboru písemné reakce krajského úřadu. „V tuto chvíli není možné předjímat, jaké kroky nás budou čekat a jak se k nim budeme moci postavit či vyjádřit,“ uvedl mluvčí s tím, že  záplavové zóny se stanovují jako prevence před povodněmi.

Zdroj: regionální mutace Právo – severozápadní Čechy (redakčně kráceno), ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace