Usnesení Ústřední povodňové komise z 27. června

27. června 2013 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Přehrady a vodní díla

povodeň a Policie

Ústřední povodňová komise ve svém dnešním usnesení poděkovala všem, kteří se nějakým způsobem zapojili do obrany vůči povodním. Vyplývá to z textu, který má Naše voda k dispozici. Celý text zveřejňujeme.

Ústřední povodňová komise s ohledem na hydrometeorologickou situaci na území ČR bere na vědomí aktuální informaci Českého hydrometeorologického ústavu o srážkách a stavu na vodních tocích na území České republiky a aktuální informaci České geologické služby o půdních sesuvech a skalních řícení, zprávu ČHMÚ o celém průběhu letošních povodní, zprávu Ministerstva zemědělství a státních podniků Povodí o průběhu manipulace na vodních dílech, zprávu Hasičského záchranného sboru o průběhu záchranných likvidačních prací, zprávu Policie ČR o vyžádaných obětech na životech, zprávu Armády ČR o nasazení vojáků, zprávu Ministerstva financí o financování prvotních nákladů vzniklých v důsledku povodní, zprávu Ministerstva životního prostředí a České geologické služby o sesuvech půdy.

Komise dále upozorňuje na přetrvávající možnost výskytu půdních sesuvů geologicky labilních svahů v oblastech zasažených vydatnými srážkami a na zvýšené riziko vyvracení stromů v podmáčených územích. Komise vyjadřuje poděkování všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do činností, jež bránily povodni, minimalizovaly škody způsobené povodněmi a následně i do odstraňování následků povodní. Ústřední povodňová komise také vyjadřuje respekt k vysoce odbornému jednání představitelů krajských a obecních samospráv a dalších příslušných volených orgánů, členů povodňových komisí a krizových štábů, profesionálních i dobrovolných hasičů, příslušníků Policie ČR i Městské policie, vojáků Armády ČR a Hradní stráže, zdravotníků, hygieniků, meteorologů, hydrologů, geologů, pracovníků Povodí a též dobrovolníků, kteří se při povodních a po nich účastnili a stále účastní záchranných a likvidačních prací v důsledku povodní.

Naše voda

 

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka