ÚS částečně vyhověl návrhu na zrušení ustanovení týkajících se kontrolního hlášení

Aktualizováno 18. ledna 2017 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Statistiky a kauzy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ústavní soud (ÚS) rozhodl ve věci, která se týká kontrolního hlášení. Informoval o tom portál www.du.cz, který se specializuje na problematiku daní a účetnictví.

Pokud jde o institut kontrolního hlášení, není podle ÚS v rozporu s ústavním pořádkem. Soud ale zrušil ustanovení § 101d odst. 1 ke dni 31. prosince 2017 a zrušil též ustanovení § 101g odst. 5. První ze jmenovaných ustanovení stanoví povinnost uvést v kontrolním hlášení „předepsané údaje potřebné pro správu daně“. Zákon předepsané údaje nijak blíže nespecifikuje a ponechává na Ministerstvu financí, aby tyto údaje konkretizovalo v elektronickém formuláři kontrolního hlášení. Podle názoru ÚS nemohou být daňové formuláře a jejich náležitosti stanoveny pouze rozhodnutím Ministerstva financí. Tímto postupem je de facto obcházen legislativní proces. Povinnosti mají být stanoveny právním předpisem.

Podle názoru ÚS není vyloučeno případné zákonné zmocnění ke stanovení konkrétních požadovaných údajů Ministerstvem financí, ale muselo by se tak stát formou právního předpisu, v úvahu přichází vyhláška. ÚS dal parlamentu lhůtu 1 roku, aby povinnosti vyplývajícího z kontrolního hlášení uvedl do souladu s ústavním pořádkem.

Ustanovení § 101g odst. 5 stanoví, že „výzva, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně“. Doručení tak fiktivně nastává samotným odesláním výzvy. Veřejnou datovou síť však nelze považovat za dostatečně spolehlivou a výzvu nemusí plátce vůbec obdržet. Plátce se tak může dostat do situace, kdy je mu ukládána povinnost, o které se bez vlastní viny ani nedozví. ÚS proto ustanovení zrušil pro rozpor s Listinou základních práv a svobod.

Zdroj: www.du.cz, ilustrační foto archiv Naše voda

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy, Vodovody a kanalizace