Úpravy břehu Orlice byly nešetrné, tvrdí ekologové

Aktualizováno 10. května 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

kaceny2

Úpravy říčního koryta Orlice jsou jádrem sporu mezi ekology a povodím Labe. Státní podnik podle ochranářů prý velmi nešetrně a bez povolení odbagroval kus břehu a navíc v chráněném území postavil panelovou cestu.

Povodí Labe ale tvrdí, že je všechno v pořádku. Ekologičtí aktivisté nicméně nechají úpravy Orlice prověřit Českou inspekcí životního prostředí a podnět plánují podat již tento týden. Předmětem sporu je řeka a její okolí u obce Petrovice, která je součástí přírodní památky Orlice a evropsky významné lokality. Povodí Labe tady nedávno nechalo odtěžit štěrkopískové nánosy a zpevnit břehy, ovšem bez výjimky potřebné pro zásah v takto cenném území, tvrdí ochranáři. „Došlo k porušení zákona o ochraně přírody, dokonce porušení zákona vodního a rámcové směrnice o vodách,“ podotkl Martin Hanousek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Povodí Labe svým zásahem výrazně narušilo biotop silně ohrožené vážky klínatky rohaté,“ domnívá se ekologický aktivista Tomáš Kopecký. Ochranářům se nelíbí ani panelová cesta, která podle nich nemá v takto výjimečném místě co dělat a mluví o černé stavbě.Povodí Labe ale jakékoli pochybení, nebo dokonce porušení zákona, odmítá. „Tady se jednalo o opravné práce, které byly přesně v intencích zákona o vodách a navazujících právních předpisů,“ uvedl mluvčí Povodí Labe Václav Jirásek.

Ve prospěch Povodí Labe podle mluvčího Jiráska mluví i závěry šetření, které v dané lokalitě na popud Agentury ochrany přírody a krajiny provedl odborživotního prostředí Královéhradeckého kraje. „Kraj nepřišel na to, že by byly porušeny některé právní předpisy. Podmínky péče o přírodní památku umožňují, aby správce toku odstraňoval překážky z říčního koryta a aby upravoval břehy řeky,“ informoval mluvčí krajského úřadu Královéhradeckého kraje Jiří Hošna.

Zdroj: Česká televize

URL| http://www.ct24.cz/regionalni/123470-upravy-brehu-orlice-byly-nesetrne-tvrdi-ekologove

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině