Úpravna vody pro Vimperk bude hotová v říjnu

1. června 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

061220133128

Již více než jeden rok trvají práce související s generální výměnou technologií v úpravně vody v Brlohu. Rozsáhlá modernizace začala již v březnu minulého roku a skončí letos v říjnu, řekl za město Vimperk Pavel Pechoušek.

Technologie úpravny, která byla vybudována v 60. letech minulého století, již byla na samé hranici své životnosti. Na kompletní výměně technologií se dohodl vlastník vodohospodářského majetku, město Vimperk, ve spolupráci s provozovatelem, společností ČEVAK a.s.

Investorem akce, která v tomto případě přesahuje 28 milionů je město Vimperk. „Práce jsou velmi náročné na koordinaci, protože vše běží za plného provozu úpravny. Naštěstí se vše výborně daří. Ani jeden den jsme nenarušili dodávku pitné vody pro Vimperk,“ uvádí Jiří Cais, místostarosta Vimperka.

Úpravna vody Vimperk – Brloh je hlavním zdrojem pitné vody pro Vimperk a osadu Boubská. Zdrojem surové vody je zde protékající řeka Volyňka. „Nejde o kvalitu vody. Ta je ve Vimperku stabilně vynikající. Ale nová technologie výrazně zvýší stabilitu v kvalitě dodávané pitné vody,“ říká Jaroslava Martanová, starostka města.

Generální výměna technologií úpravny vody v Brlohu je druhou nejvýznamnější investiční akce města Vimperk v tomto roce. Nejnáročnější je oprava Základní školy Smetanova. Ta si vyžádá 35 milionů. Mezi další investice patří zateplení šaten zimního stadionu a stavba nového chodníku v Pivovarské ulici. Celkově předpokládá město Vimperk v tomto roce investice převyšující 78 milionů korun.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace