Upozornění pro žadatele v OP Rybářství 2007 – 2013

28. března 2012 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Rybářství a rybníkářství

prodej kaprů

V souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z Operačního programu Rybářství 2007 – 2013, vyzývá Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) všechny příjemce dotace, aby v souladu s těmito Pravidly (Část A – Obecné podmínky pro poskytnutí dotace – kapitola 4) vyplnili Standardní roční monitorovací zprávu (SRMZ).

Ta je umístěna na Portálu farmáře SZIF. Fond žádá příjemce dotace, kteří vedou pouze daňovou evidenci, aby vyplnily SRMZ nejpozději do 30.4.2012 a příjemce, kteří vedou účetnictví nejpozději do 31.7.2012.

Manuál k elektronickému podání SRMZ je umístěn na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu v sekci Operační program Rybářství (http://www.szif.cz a rovněž na internetové adrese Ministerstva zemědělství v rubrice Dotace, v sekci Operační program Rybářství (www.eAgri.cz). V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Řídící orgán Operačního programu Rybářství na Ministerstvu zemědělství.

Instruktážní list k vyplnění Standardní roční monitorovací zprávy a Manuál k elektronickému vyplnění Standardní roční monitorovací zprávy naleznete: www.szif.cz → Operační program rybářství → OSA 2 → Ke stažení → Standardní roční monitorovací zpráva: https://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/op/rybarstvi/osa2

 Zdroj: www.szif.cz

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Rybářství a rybníkářství