ÚOHS potvrdil pokutu pro Povodí Vltavy

11. července 2013 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj zamítl rozklad a potvrdil prvostupňové rozhodnutí o porušení zákona o veřejných zakázkách státním podnikem Povodí Vltavy v zadávacím řízení „Rekonstrukce správní budovy – Holečkova ul.“ Oznámil to dnes ÚOHS.

Za diskriminaci uchazečů o veřejnou zakázku byla zadavateli uložena sankce ve výši 500 000 Kč.

Povodí Vltavy zdávalo uvedenou veřejnou zakázku formou užšího řízení na podzim 2011. Zadavatel mimo jiné požadoval dodávku bezpečnostního datového safe modulárního systému. Parametry, jež by měl poptávaný IT safe splňovat, v dokumentaci velice přesně specifikoval.

Úřad ve správním řízení zjistil, že požadavky stanovené zadavatelem odpovídají pouze jednomu konkrétnímu výrobku, který dodávala společnost, jež byla subdodavatelem jak vybraného uchazeče, tak druhého uchazeče v pořadí.

Zadavatel tedy v tomto případě nepostupoval v souladu se zákonem, který stanoví, že technické podmínky nesmějí zaručovat výhodu některým dodavatelům a vytvářet tak neodůvodněné překážky hospodářské soutěži. Zadavatel má samozřejmě právo stanovit si technické podmínky podle vlastních potřeb, musí však přitom respektovat zásadu nediskriminace. V uvedeném případě byla specifikace části předmětu plnění stanovena příliš úzce, a to navíc v situaci, kdy požadovaný výrobek byl schopen dodat jen malý okruh specializovaných IT firem. Vymezení objektivních technických podmínek tak, aby neposkytovaly konkurenční výhodu dodavatelům určitých konkrétních řešení, bylo proto zcela zásadní. Státní podnik svým postupem ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky.

Předseda Úřadu rozklad podaný zadavatelem zamítl, neboť neuváděl žádné nové skutečnosti, plně se ztotožnil i s výší uložené sankce.

Naše vody

 

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony