V únoru se koná 6. konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod

Aktualizováno 22. ledna 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

061220133127

Od 26. do 27. února 2015 se v Hotelu Panorama v Blansku koná 6. konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod. Termín na zaslání přihlášek a účastnických plateb je 15. února. Sdělila to Jana Šmídková z Asociace pro vodu ČR.

Cílem konference je seznámit odbornou veřejnost s nejnovějšími zkušenostmi z oblasti technologie čištění odpadních vod u nás i ve světě, které umožňují dosáhnout vysokých účinností bez negativního ekonomického efektu. Důraz je kladen na efektivní výměnu zkušeností a v praxi ihned využitelných informací mezi odborníky zabývajícími se touto problematikou.

Mimořádným doplňkem konference je akce, tematicky zaměřenou problematiku provozních problémů ČOV a kalových hospodářství, která poskytuje neotřelou formou kompendium technologických informací o současných podmínkách provozu a možnostech řešení, jako je například „Technologický salon“ – Kalové hospodářství malých ČOV a jiné.

Naše voda

Závazná přihláška k účasti na konferenci „Blansko 2015“

 

Firma – přesná adresa:

 

Tel./Fax:                                   e-mail:

IČ:                                             DIČ:

 

Přihláška účastníka:

 

Jméno, příjmení, titul

Platba

Vložné: 2.800,-/2.600,- Kč (čl. CzWA, AČE SR, ČKAIT) 1.900,-Kč (pracovníci státní správy, senioři)

50% vystavovatel: 1400,-/1300,- Kč (1 osoba)

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

                                                          Vložné celkem:

 

Požadavky:   ANO/NE*

 

Jméno

Zajištění noclehu

pátek 27. 2. 2015

středa

25. 2. 2015

čtvrtek

26. 2. 2015

zájem o účast na exkurzi

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Pozn. Účast na exkurzi do „Sloupsko-Šošůvských jeskyní“ dne 27. 2. 2015 po ukončení přednášek.

 

Pokud to bude možné, přeji si být ubytovaný s:

 

 

Potvrzujeme, že jsme uhradili účastnické poplatky,

 

v celkové výši _________dne:__________z čísla účtu plátce: ___________________

na účet organizátora:

 

43-1529100217/0100, SWIFT:KOMBCZPPXXX, IBAN: CZ9301000000431529100217,

 

specifický symbol: 44260215

 

Potvrzení o platbě žádám: jednotlivě za účastníky/společné za organizaci*

(*nehodící se škrtněte)

 

Podpis a razítko organizace:

 

 

Termín zaslání přihlášek a platby je do 15. 2. 2015.

Zvláštní organizační požadavky je nutno dohodnout předem s p. Šmídkovou na adrese: czwa@czwa.cz, tel:543235303

 

Přihláška firemní presentace, posteru, inzerátu ve sborníku,

objednávka sborníku

 

1) Přihláška firemního posteru (text ve sborníku, poster v prostorách konference): cena 2.500,- Kč

Žádáme o zajištění plochy pro poster: ANO/NE

 

Souhlasím s uveřejněním posteru ve sborníku i s nezbytnou grafickou úpravou a umístěním ve sborníku.

 

Požadavky:

 

2) Přihláška firemní presentace (stolek +2 židle): cena 7.000,- Kč (6.500,- Kč korporativní člen CzWA)

Žádáme o zajištění plochy pro firemní presentaci:

 

Požadavky:

 

3) Žádost o vložení inzerátu do sborníku: cena 1.500,- Kč à 1 str. A4

(Inzerent souhlasí s nezbytnou grafickou úpravou a umístěním inzerátu v textu sborníku, provedeném tiskárnou. Barevný tisk.)

 

Požadavky:

 

4) Objednávka sborníku (pouze na CD): cena 380,- Kč/kus (zahrnuje poštovné a balné)

 

Jasně vyznačte nebo napište, jaké položky objednáváte.

 

Poplatky celkem: ……………. Kč

Platba bude provedena na základě faktury.

 

Firma – přesná adresa:

 

 

Tel./Fax:                                   e-mail:

 

IČ:                                             DIČ:

 

Číslo účtu:

Banka:

 

 

Podpis a razítko organizace:

 

 

Zvláštní požadavky je nutno dohodnout předem na kontaktní adrese organizátora. Podklady pro sborník je nutno dodat nejpozději do 22. 1. 2015 na kontaktní adresu: czwa@czwa.cz,   ve formátu: *.jpg, *.doc nebo *.tif.

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace