V únoru proběhne v Praze 2. ročník konference „Počítáme s vodou“

15. ledna 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

vodotrysk - IMG_5642

V pořadí 2. ročník mezinárodní konference o hospodaření se srážkovými vodami v zastavěných oblastech pod názvem „Počítáme s vodou“ proběhne 23. února 2016 v době od 9.00 do 16.00 hodin v bodově Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2.

Informuje o tom server pocitamesvodou.cz s tím, že registrace na akci je již v běhu. „Hospoda­ření s dešťovou vodou je téma, jehož význam roste spolu s rozvojem měst a měnícím se klimatem. Zabývá se ochranou před suchem a povod­němi, je úzce propo­jené s vytvá­řením zelené infrastruk­tury a výrazně ovliv­ňuje mikro­klima měst. Pozvaní mluvčí z Německa, Slovenska a České repub­liky se na konfe­renci pokusí inspi­rovat vás projekty věnu­jí­cími se odvod­nění jednot­li­vých objektů, koncepcím pro celá města i stra­te­giím pro celý region,“ píše se na zmiňovaném serveru.

Účast­nický poplatek na konferenci je 1 200 korun, snížené vstupné pak 450 korun. Snížené vstupné mohou využít zástupci veřejné správy, nezisko­vých orga­ni­zací, akade­mičtí pracov­níci a studenti. Více infor­mací o programu najdete na stránce: KONFERENCE.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace