Unikátní cvičení na jihu Čech: Desítky tisíc lidí „budou“ bez vody!

Aktualizováno 20. října 2012 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Vodovody a kanalizace

kohoutek-umyvadlo21

Připravenost na rozsáhlý a dlouhodobý výpadek pitné vody v důsledku havárie na úpravně vody v Plavu prověří cvičení orgánů krizového řízení „Voda 2012“. Informoval o tom Jihočeský vodárenský svaz (JVS).

Řešení neobvyklé situace budou nacvičovat nejen orgány krizového řízení kraje a vybraných obcí s rozšířenou působností, zaměstnanci společností ČEVAK, JVS a E.ON, zástupci profesionálních i dobrovolných hasičů, ale také policie,. Cvičení „Voda 2012“ se uskuteční 25. října. Na obyvatele regionu nebude mít žádný dopad, dodávka pitné vody samozřejmě přerušena nebude.

Organizace zapojené do cvičení budou řešit situaci, kdy by v důsledku výpadku dodávek elektrické energie a neidentifikovatelné poruchy záložního zdroje došlo k přerušení dodávek pitné vody z úpravny v Plavu. „Od roku 2002, kdy odolnost vodárenské soustavy prověřily katastrofální povodně, k žádné takové situaci naštěstí nedošlo. Přesto každoročně investujeme do zvýšení odolnosti celé jihočeské vodárenské soustavy. Úpravnou vody Plav počínaje a spolupracujícími zdroji v konkrétních městech konče.  Máme zde náhradní zdroje vody a od června 2010 i náhradní zdroj výroby elektřiny pro tento rozsáhlý provoz. Záložní zdroj je zcela klíčový, abychom i v kritické chvíli udrželi dodávky vody v soustavě, která měří 400 kilometrů a její najetí po výpadku by trvalo až týdny,“ říká Antonín Princ, ředitel Jihočeského vodárenského svazu (JVS) – vlastníka úpravny i vodárenské soustavy.

Společnost ČEVAK v rámci cvičení ohlásí, že výpadek vody se dotkne desetitisíců obyvatel obcí s rozšířenou působností České Budějovice, Vodňany, Prachatice a Jindřichův Hradec. „Vytipovali jsme zdroje podzemní vody v postižených lokalitách, které budou sloužit k nouzovému zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Zajišťovali bychom i její distribuci,“ upřesňuje mluvčí společnosti ČEVAK a.s. Jitka Kramářová. Nouzové zásobování podle směrnice ministerstva zemědělství znamená první dva dny krizové situace dodávku 5 litrů na osobu a den, po další dny je to navýšení na 10-15 litrů na osobu a den. Zároveň budou společnosti ČEVAK a JVS společně hledat technická řešení, jak pitnou vodu jiným způsobem dopravit do postižených lokalit.

Cvičit bude také Krizový štáb Jihočeského kraje a krizové štáby vybraných obcí s rozšířenou působností, které budou postupovat stejně jako v situacích, kdy je hejtmanem vyhlášen stav nebezpečí. „Navíc vyzkoušíme podle směrnice ministerstva zemědělství aktivaci služby pro nouzové zásobování pitnou vodou k zajištění dodávek pitné vody nezbytné pro přežití obyvatelstva, než bude obnoveno běžné zásobování. Budeme analyzovat situaci v postiženém území kraje, koordinovat záchranné práce, spolupracovat se složkami IZS a sdružením neziskových organizací PANEL při poskytování humanitární pomoci,“ uvedla vedoucí oddělení krizového řízení Marta Spálenková. Cvičení umožní vyzkoušet nové Centrum krizového řízení, které bylo na krajském úřadu otevřeno začátkem října letošního roku a má sloužit právě při řešení krizových situací, pro práci krizového štábu kraje, rychlý přenos informací a koordinaci záchranných prací.

Společně s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje bude JVS a ČEVAK řešit nouzové zásobování obcí pitnou vodou rychle a v nařízeném množství. Policie zajistí hlídky k ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti úložiště pitné vody a při přepravě pitné vody. „Zároveň policie zajišťuje průjezdnost dopravních cest vyčleněných pro nouzové zásobování. V rámci cvičení bude prověřena činnost Integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie a celková reakce policistů na krizové situace vznikající při distribuci vody nebo např. při pokusech o rabování,“ dodal krajský policejné mluvčí Milan Bajcura.

Uskuteční se také praktická ukázka činnosti mobilní úpravny pitné vody zapůjčené od Státní správy hmotných rezerv. Zařízení, které umí např. z říční vody vyrobit vodu pitnou, budou cvičící složky zkoušet 25. října od 12:00 hodin na náplavce u Dlouhého mostu v Českých Budějovicích. „Součástí praktické části cvičení bude rozvoz upravené balené vody příslušníky HZS Jihočeského kraje z mobilní úpravny pitné vody na určené místo odběru. Pro praktické nasazení mobilní úpravny pitné vody provede výrobce 24. října školení její obsluhy, nejen pro zaměstnance ČEVAKu a JVS, kteří se zabývají zásobováním obyvatelstva pitnou vodou, ale i  pro profesionální hasiče a členy vybraných jednotek SDH obcí, připravena je i ukázka kontejneru nouzového přežití,“ uvedla mluvčí HZS Jihočeského kraje Vendula Matějů.

Zdroj: JVS

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Vodovody a kanalizace