O úlevu na vodném a stočném už požádalo 159 pražských zákazníků

30. srpna 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

sprcha

K 31. červenci požádalo 159 pražských zákazníků Pražské vodovody a kanalizace (PVK) o odpuštění vodného a stočného v souvislosti s povodněmi. Uvedla to dnes ředitelka komunikace PVK Marcela Dvořáková.

Pokud bude maximální úleva poskytnuta všem 159 žádostem, nebude jim PVK fakturovat 2 385 kubíků, tedy zhruba 177 324 korun včetně DPH. PVK slíbily, že vyhoví i žádostem, které dorazí později.

PVK  v červnu nabídly všem zákazníkům – vlastníkům nemovitostí, kteří byli zasaženi povodněmi, solidární odpuštění vodného a stočného ve výši dvou měsíčních zálohových plateb, vycházejících z průměrné spotřeby za předchozí období. Navrhované zohlednění činí maximálně 15 m3, což odpovídá dvouměsíční spotřebě průměrné domácnosti. Tato částka bude odečtena při vyúčtování fakturace za vodné a stočné. Snížení bude poskytnuto občanům, kteří měli zatopenou domácnost v objektu pro trvalé bydlení, bytovým družstvům, společenstvím vlastníků bytových jednotek a vybraným subjektům typu mateřské školky, školy, domovy pro seniory, kulturní, sportovní organizace a organizace poskytující sociální služby.

Zohlednění je poskytováno na základě vyplněné žádosti, která musí být potvrzena příslušným městským/obecním úřadem. Bližší podmínky sdělí zákaznické centrum v Dykově 3, Praha 10 a na zákaznické lince 840 111 112.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace