Účinnost nové povodňové vyhlášky se blíží

Aktualizováno 8. února 2018 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

Povodeň - nohy ve vodě

Komise Legislativní rady vlády projednala tento týden návrh vyhlášky o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, která má s účinností k 1. březnu 2018 nahradit platnou vyhlášku č. 236/2002 Sb. Připomíná to portál enviprofi.cz.

Podle odůvodnění návrhu stávající právní úprava plně nereflektuje požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (povodňová směrnice). Cílem nové povodňové vyhlášky je tak primárně zajištění doplňkové implementace požadavků povodňové směrnice a náprava problematických bodů, které byly identifikovány praxí při výkladu platné vyhlášky č. 236/2002 Sb. a ve vazbě na úpravu povodňové problematiky ve vodním zákoně.

Zdroj: www.enviprofi.cz, ilustrační foto naše voda – Nina Havlová

 

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství