Tuzemská legislativa o odpočtech vody je v rozporu, platit by ale měl zákon

25. ledna 2013 | Rubrika: Voda a naše peněženka , Vodovody a kanalizace

stará pumpa s kohoutkem IMG_3368

Problematiku odpočtu vody z vodovodu, která se využívá například na zalévání zahrádek, řeší dvě tuzemské legislativní normy odlišně.vUpozornil na to čtenář portálu Naše voda. Nejen jemu přinášíme odpověď právníka.

Původní čtenářský dotaz:

Zajímalo by mne, jaký je správný údaj pro odpočet nespotřebované vody odebrané z vodovodu, například u rodinného domu na zalévání. Dle zákona č. 274/2001 Sb., § 19 odst. 7 je to minimálně 30 m3/rok. Naproti tomu podle § 29 odst. 2 Vyhlášky č.428/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č.120/2011 Sb. Udávající směrná čísla roční potřeby vody (příloha č.12) je uvedeno, že odpočet se provede, i když množství bude méně než 30 m3/rok. Děkuji za odpověď.

Odpověď právníka společnosti Veolia voda, týkající se situace v Praze

Zákon skutečně uvádí, že pro odečet vody spotřebované bez vypuštění do kanalizace (zálivka) musí jít o minimálně 30 m3. Vyhláška to mění a připouští snížení i v případě, kdy v některém roce snížené množství nedosáhne 30 m3. Mezi oběma předpisy je rozpor, my se přikláníme ke znění zákona. Zákazník musí odebrat více než 30 m3 vody, která nejde do kanalizace. V Praze je to vždy přes vodoměr, který si zákazník musí koupit a instalovat za hlavní vodoměr včetněvodoměrné sestavy, v které je tento vodoměr umístěn.

Obdobně činí naše jednotná smlouva – cituji článek, který tuto problematiku upravuje: (3) Jestliže Odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství odpadních a srážkových vod odváděných do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických údajů předložených Odběratelem a ověřených Provozovatelem, pokud se předem Provozovatel s Odběratelem nedohodli jinak. Nebude-li množství spotřebované dodané vody nevypouštěné do kanalizace měřeno vodoměrem Odběratele umístěným na samostatné odbočce, je Odběratel povinen prokázat Provozovateli množství spotřebované dodané vody nevypouštěné do kanalizace jiným vhodným způsobem tak, aby bylo možné provést odborný výpočet.

Jednotná smlouva tedy požaduje minimální objem nevypuštěné vody 30 m3 za rok. Jednotná smlouva také počítá s měřením vodoměrem odběratele na podružném vodoměru (zálivkové vodoměry).

Naše voda

Související rubriky: Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace