V Turnově začala rekonstrukce úpravny vody za 55 milionů

20. listopadu 2017 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

tur

Kvalitnější pitnou vodu bude mít zřejmě Turnov a okolí. Zlepšení by mělo přinést nedávno zahájená rekonstrukce úpravny vody v Turnově – Nudvojovicích téměř za 55 milionů korun, práce by měly skončit v listopadu 2018.

Úpravna je druhým hlavním zdrojem pitné vody pro Turnov a okolní napojené obce. ČTK to dnes sdělil předseda Rady sdružení Vodohospodářského sdružení Turnov Milan Hejduk.

„Klíčovou roli získávají Nudvojovice zejména v době, kdy je hlavní vodní zdroj, kterým jsou studny v Dolánkách, postižen silným zákalem. Ten vzniká většinou po velkých deštích a při povodňových stavech,“ uvedl Hejduk. Dolánky se podle něj musí v takových případech odstavit a z Nudvojovic je pak hlavní místo zásobování pitnou vodou celého Turnovska. „Tohle se naposledy stalo letos v říjnu a na počátku listopadu,“ dodal.

Nevýhodou Nudvojovic ale je, že všechny objekty úpravny jsou v záplavovém území a v minulosti se při povodních znečistily vrty. Po skončení rekonstrukce by se to už nemělo stávat. „Po zabezpečení vrtů proti povodním a po celkové rekonstrukci úpravny připravíme pro Turnov a sousední obce druhý hlavní a plnohodnotný zdroj pitné vody,“ uvedl Hejduk.

Úpravna vody v Nudvojovicích je v provozu od roku 1991, dokáže vyrobit a poslat do sítě až 50 litrů vody za vteřinu. Prameniště tvoří šest vrtů vybudovaných v letech 1967 až 1982. Při rekonstrukci se počítá se zabezpečením a zvýšením kapacity u čtyř vrtů. „Zbývající dva kontaminované vodou z Jizery budou zakonzervovány,“ uvedl Hejduk. Kompletně rekonstruovat se bude areál úpravny. Dělníci opraví všechny objekty a vymění i technologie, aby pitná voda neobsahovala chlorované uhlovodíky a na minimum se snížil obsah dalších nevhodných látek.

Příprava rekonstrukce nudvojovické úpravny vody trvala ze strany VHS Turnov tři roky. Výsledná cena je oproti očekávání o 18 procent nižší. „Financování se ještě upřesňuje. Klíčovou dotací bude asi 30 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí,“ dodal Hejduk. Zhruba devíti miliony korun se na stavbě budou podílet Liberecký kraj, Turnov i okolní obce. Zbytek zaplatí vodohospodářské sdružení. Zakázku získalo sdružení firem Voda CZ z Hradce Králové a Syner VHS Vysočina v konkurenci dalších devíti nabídek.

Zdroj: ČTK, foto:VHS Turnuv

Související rubriky: Vodovody a kanalizace