Tuny zeminy sjely do vody. Nebezpečí hrozí i lidem

29. června 2015 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Prevence povodní, voda v krajině

eroze sesuv voda - IMG_8354

Tisíce tun zeminy včetně vzrostlých stromů ujíždějí do vodní nádrže ČSM 1 v Dubí. Informuje o tom ústecká mutace deníku.cz s tím, že pokud by se utrhl celý svah, mohl by s sebou vzít i část kanalizace vedoucí z Pozorky.

„Pohyb masy hlíny a kamenů nastal někdy na konci května. Nejprve šlo o malou díru do země, která nejprve zahořela a následně se zvětšila. Příkrost svahu, jílové podloží, voda a fakt, že kolem nádrže jsou chodby po původní těžbě, vykonaly své,“ řekl starosta Dubí Petr Pípal. Sesuv se nachází na okrajovém svahu bývalého povrchového lomu Dukla, nedaleko od západního okraje zástavby rodinných domů v městské části Dubí Pozorka. Místo, kde ujelo tisíce tun zeminy je ohraničeno páskou Lesů ČR. Lesům prostor také patří. Místo chodí kontrolovat strážníci městské policie Dubí. „Lidem doporučujeme, aby se tomuto místu vyhnuli. Je to tam nebezpečné. Nikdo neví, jestli člověku ujede svah pod nohama nebo ne,“ sdělil velitel MP Dubí Tomáš Pykal.

Uhlí se v této lokalitě přestalo těžit v 70. letech 20. století. Území prošlo rekultivací a v současné době je místo těžební jámy vodní plocha cca 100 hektarová. „Nádrž má minimální odtok a úroveň hladiny dost kolísá. Lidé se na ČSM 1 chodí koupat a chytat ryby,“ uvedl Pípal, který společně s redaktory Deníku odvesloval na pramici až k místu sesuvu. Z vodní hladiny je problematické místo nejlépe vidět. „Informovali jsme Lesy ČR a ministerstvo životního prostředí, že jde o havarijní stav. Docela se bojíme toho, jestli budou delší dobu deště, že svah ujede ještě ve větší míře. Navíc, kdyby se to utrhlo směrem do městské části Pozorka, tak bude v ohrožení kanalizace,“ nechal se slyšet starosta Pípal.

Odborníci z řad České geologické služby provedli rekognoskaci ujetého svahu a zařadí lokalitu do registru svahových nestabilit. Navíc vydali doporučení pro majitele prostoru, aby kolem jámy vytvořil ochranný plot a umístil kolem výstražné cedule se zákazem vstupu.

Zdroj: www.denik.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy, Vodovody a kanalizace