Tuky ucpávají kanalizace: Středočeské vodárny řešily loni na 1492 havárií

Aktualizováno 5. února 2013 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Vodovody a kanalizace

rychlá rota Středočeských vodáren -  foto: Středočeské vodárny

V loňském roce zaznamenali Středočeské vodárny (SVAS) na stokové síti navýšení počtu havárií o téměř 27 procent, což představuje 1492 poruch. Portálu Naše voda to dnes oznámila mluvčí SVAS Lenka Kozlová.

Středočeské vodárny tak musely opravit na 1048 stok a 369 kanalizačních přípojek. Ve většině případů poruchy na kanalizačních stokách a přípojkách byly způsobeny nedostatečným odtokem odpadních vod.

„Nedostatečný průtok kanalizačního potrubí zapříčiňuje z větší části jeho ucpání. To je způsobováno ve většině případů vypouštěním tuků a olejů do kanalizace,“ sdělil Pavel Pobříslo, provozní ředitel SVAS. „Tukové látky se v kanalizaci srážejí a pozvolna zmenšují průtok v potrubí. Náklady na odstranění ucpávky a znovu zprovoznění přípojky či stoky hradí původce, a to bývá ve většině případů vlastník přípojky,“ upřesnil Pobříslo.

Provozy kanalizace vedle oprav havárií na stokové síti mají na starost mimo jiné opravy a výměny poklopů kanalizačních šachet způsobené nejen silničním provozem.

 „Každoročně dochází ke krádežím kanalizačních poklopů. I když cena poklopu ve sběrných surovinách je max. tisíc korun, vzniklá škoda je několikrát vyšší,“ vysvětluje Vladimír Dragoun, manažer provozu kanalizace Kladno. „Není možné pouze osadit chybějící litinový poklop, ale musí se nejdříve odstranit původní rám, osadit nový včetně poklopů. Náklady na výměnu jednoho rámu a poklopu činí cca 12 tisíc Kč. Škoda naší společnosti v loňském roce činila téměř 200 tisíc korun,“ zpřesnil Dragoun.

„Naše společnost se chrání proti krádežemi tím, že poklopy na kanalizačních šachtách jsou z železobetonové výplně a v místech, kde kvůli nosnosti je nutné osazení litinových poklopů, používáme speciální poklopy, které jsou uzpůsobeny proti krádežím,“ řekl na závěr Pavel Pobříslo.

Naše voda

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Vodovody a kanalizace