Troubky a Povodí Moravy budou spolupracovat na výstavbě protipovodňových opatření

16. října 2015 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

povoden-vltava9

Povodí Moravy podepsalo smlouvu s obcí Troubky, která se týká spolupráce při přípravě a realizaci protipovodňové ochrany obce. Povodí Moravy, s.p. se v ní zavázalo zajistit dokumentaci pro územní rozhodnutí a obec Troubky k zajištění majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků.

Uvedla to mluvčí povodí Gabriela Tomíčková. Původní dokumentace k územnímu řízení (DÚR) z června roku 2011 bude celkově aktualizována.

„Jednání upevnilo základy další spolupráci. Zástupci obce budou zváni na jednotlivé výrobní výbory. Společně si celou lokalitu podrobně zmapujeme a projednáme i jednotlivé připomínky obce i hospodařících subjektů. První výrobní výbor proběhne do konce listopadu.,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský a dodal: „Obec provádí veškeré kroky k řešení majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků včetně zpracování projektu v územně plánovací dokumentaci. Celá příprava po vydání územního řízení zabere přibližně dva roky.“.

Cílem obou stran je zajištění financování navrženého protipovodňového opatření z programu Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi“.

Naše voda

 

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině