Třetina vzorků podzemních vod v ČR překračuje limity pro pitnou vodu

Aktualizováno 22. září 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Sinice - IMG_4817

Celkem 29,2 procenta vzorků podzemních vod odebraných v loňském roce z mělkých vrtů překročila v případě obsahu pesticidů limity pro pitnou vodu. Vyplývá to ze statistik Českého hydrometerologického ústavu (ČHMÚ).

Vzorky podzemních vod také ukázaly, že limity pro pitnou vodu byly v obsahu dusičnanů překročeny v 17,9 procenta případů, obsahu amonných iontů v 21,7 procenta případů či v obsahu chloridů u 19,6 procenta vzorků. U pětiny vzorků bylo zjištěno nadlimitní znečištění organickými látkami, v 0,5 procenta vzorků zjistil ČHMÚ vyšší obsah dusitanů.

Ani jakost povrchových vod v ČR se dlouhodobě nelepší. V rámci monitoringu povrchových vod podle nitrátové směrnice překročilo loni v takzvaných zranitelných oblastech (oblastech s částečnou regulací intenzivního zemědělského podnikání) celkem 10,8 procenta vzorků limit 50 mg NO3 na litr vody a 51,7 procenta limit 25 mg NO3 na litr vody. V nezranitelných oblastech překročilo limit 50 mg NO3 celkem 3,1 procenta vzorků, hranici 25 mg NO3 na litr pak 25,9 procenta vzorků. Jakost povrchových vod sledovala loni v současné době jižzrušená Zemědělská vodohospodářská zpráva (ZVHS).

Uvedené statistiky by měly být zveřejněny ve „Zprávě o stavu zemědělství za rok 2010“ -Zelené zprávě.

Petr Havel

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Statistiky a kauzy