Třetí etapa protipovodňových opatření na Moravě bude stát 4,5 miliardy

Aktualizováno 9. června 2014 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Prevence povodní, voda v krajině

berounka.povoden2

Třetí etapa Programu prevence před povodněmi bude stát přibližně 4,5 miliardy korun, přičemž v prvních dvou letech budou financovány zejména projektové práce pro významné a rozsáhlé stavby protipovodňových opatření.

Uvedl to Hugo Jordán z Povodí Vltavy po jednání ministra zemědělství Mariana Jurečky se starosty obcí na Střední Moravě a s Povodím Moravy s tím, že příprava projektu je časově i finančně náročná. Na letošní rok je ze státního rozpočtu zajištěno 600 milionů korun.

Cílem třetí etapy programu je vybudování dalších opatření především na zvýšení retence vody v povodí, tedy řízených rozlivů a vodních nádrží s retenčními prostory v oblastech s významným povodňovým rizikem. „Záměrem je zajistit, aby se v případě povodní rozlila voda v takových oblastech, kde není zástavba, a kde nezpůsobí větší škody, řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Jedním z účinných nástrojů na ochranu před povodněmi jsou i pozemkové úpravy. V roce 2013 jich bylo dokončeno celkem 244 za téměř 1,2 miliardy korun, z toho bylo 700 milionů korun použito na cesty a protierozní, protipovodňová a ekologická opatření.

Naše voda

 

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka