Třebonický rybník dostal novou podobu

Aktualizováno 3. listopadu 2015 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Rybářství a rybníkářství

ryyy

Revitalizace rybníka v Třebonicích v Praze 13 symbolicky ukončena 2. listopadu. Po přestřižení pásky starosta a  místostarosta vypustili do rybníka první kapry. Další ryby tam budou nasazeny na jaře, uvedl mluvčí radnice Samuel Truschka.

První fáze rekonstrukce proběhla v roce 2014. Důvodem byl havarijní stav odpadního potrubí, který vedl při větší vodě k zaplavování okolních pozemků. Bylo položeno nové odpadní potrubí, vyměněno výpustné zařízení a vystavěn bezpečnostní přeliv, který zabrání zaplavování okolí rybníka. Tuto část rekonstrukce prováděla společnost Lesy hl. m. Prahy.

Na dokončenou první etapu navázala Praha 13 v srpnu letošního roku druhou etapou revitalizace Třebonického rybníka, která spočívala především v odstranění velkého množství usazených sedimentů a ve zpevnění vtoku do rybníku lomovým kamenem zajištěné. Na tuto etapu, kterou realizovala společnost Aquatest, získala městská část dotaci ve výši přes 1,3 milionu korun z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Práce byly ukončeny v polovině října a poté byl rybník napuštěn.

Třebonický rybník patří k historickým rybníkům. Jde o průtočnou nádrž na Dalejském potoce, která pojme přes 4 000 kubíků vody. Je významným krajinným prvkem, místem pro odpočinek obyvatel Třebonic a zdrojem vody pro místní dobrovolné hasiče, kteří zde také chovají ryby.

Naše voda, foto: Praha 13

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství