Toky v povodí Moravy jsou nyní bez ledu

6. února 2013 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

Tohle není v současnosti moc bezpečné!

V důsledku oteplení na přelomu ledna a února došlo k roztání a uvolnění nápichů a ledových jevů na tocích.  V současnosti jsou toky volné a bez ledových jevů. Uvedlo to dnes Povodí Moravy ve své pravidelné zprávě.

Zůstávají zamrzlé pouze jezové zdrže a to s tloušťkou do 15 cm.

Povodí Moravy i tak znovu upozorňuje, že vstupovat na zamrzlé plochy vodních toků je značně nebezpečné. Ledová celina může být vlivem nestejnoměrně proudící vody a kolísáním hladiny pod ledem v některých místech zeslabena a hrozí tak i při menším zatížení prolomení ledu.

Vstup na zamrzlé plochy vodních nádrží a rybníků za účelem provozování zimních sportů je v každém případě pouze na vlastní nebezpečí.

Naše voda

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině