Toky v povodí Moravy jsou až výjimky bez ker

Aktualizováno 9. ledna 2013 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

kry na řece - foto PMO

Toky ve správě Povodí Moravy jsou v těchto dnech až na výjimkybez ledových jevů. Pouze na horních tocích, především v povodí řeky Svratky, se vyskytují ledové jevy s částečným zámrzem toků. Oznámilo to dnes ve své pravidelné zprávě Povodí Moravy.

V průběhu víkendu 5. – 6.1. došlo v Oslavanech v místě časté tvorby ledových bariér k uvolnění menší ledové zácpy. V současnosti je tok volný a bez ledových jevů.

V důsledku tvorby ledových jevů může docházet ve vodoměrných profilech ke vzdouvání hladin a ovlivňování vyhodnocování průtoků vodoměrnými stanicemi.

Povodí Moravy upozorňuje, že vstupovat na zamrzlé plochy vodních toků je značně nebezpečné. Ledová celina může být vlivem nestejnoměrně proudící vody a kolísáním hladiny pod ledem v některých místech zeslabena a hrozí tak i při menším zatížení prolomení ledu.

Vstup na zamrzlé plochy vodních nádrží a rybníků za účelem provozování zimních sportů je v každém případě pouze na vlastní nebezpečí.

Povodí rovněž zdůrazňuje, že vodní nádrže Bojkovice, Boskovice, Fryšták, Hubenov, Karolinka, Koryčany, Landštejn, Mostiště, Nová Říše, Opatovice, Slušovice, Vír a Znojmo jsou vodárenské nádrže s vymezenými ochrannými pásmy, kde platí zákaz vstupu obecně.

Naše voda

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině