Toky po povodních v roce 2010 na Valašsku a Hranicku jsou opravené

Aktualizováno 14. prosince 2012 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

odstraňování následků povodní - Bečva - foto PMO

Téměř 200 milionů korun už investovalo Povodí Moravy do odstranění povodňových škod z roku 2010 na Valašsku a Hranicku. Vodohospodáři opravili vodní toky, zejména břehová opevnění a poškozené jezy, sdělila dnes portálu Naše voda mluvčí povodí Gabriela Tomíčková.

Extrémní povodně v květnu a červnu 2010 dosáhly na Rožnovské a Spojené Bečvě ve Valašském Meziříčí a v Hranicích na Moravě tzv. padesátileté vody. Vysoké průtoky poškodily ve velkém rozsahu koryta řek i jezy. Obrovské škody napáchala povodeň i na Vsetínské Bečvě a Senici. „Ihned po povodni jsme neodkladně zahájili práce na odstraňování havarijních škod v intravilánu měst Valašské Meziříčí, Hranic a Teplic nad Bečvou,” připomněl ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.

Vodohospodáři následně začali s přípravou prací na odstranění ostatních povodňových škod. Jelikož se jednalo o úseky spadající do CHKO Beskydy, bylo z hlediska ochrany přírody časově velmi náročné legislativní projednávání prací. Podařilo se nicméně opravit všechny poškozené jezy a stupně* na Rožnovské Bečvě, dále stupně na Juřince a desítky balvanitých skluzů** na Rožnovské, Vsetínské a Spojené Bečvě, včetně břehových opevnění. Poměrně rozsáhlá stavební akce se uskutečnila rovněž na řece Senici od Ústí až po Lužnou.

Významnou stavbou byla i stabilizace rozsáhlé levobřežní výtrže v lokalitě Slavíč na Spojené Bečvě poblíž chatové oblasti. Celá lokalita se totiž nachází v evropské soustavě chráněných území NATURA 2000. „Zde byly použity takzvané kombinační výhony z dřevěných a těžkých kamenných prvků pro usměrnění proudnice vody a budoucí stabilizaci břehu,” popsal ředitel závodu Horní Morava ( Povodí Moravy, s.p.) David Fína.

Celkové náklady na odstranění povodňových škod z roku 2010 dosáhly 200 milionů Kč. Pracovníci státního podniku Povodí Moravy ještě opraví koryto řeky Bečvy od Rožnova pod Radhoštěm po Horní Bečvu, práce v současné době probíhají a budou dokončeny v první polovině příštího roku.

*Stupně jsou příčné objekty v korytě toku, které vyrovnávají větší sklony koryt. Jedná se většinou o schod do výšky cca 1,2 m

**Balvanitý skluz plní stejný účel, ale místo „schodu“ je z větších balvanů vytvořena spádová plocha

Naše voda

 

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině