Tok řeky Blaty již u obce Senička nevykazuje zhoršenou kvalitu vody

10. července 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

potok - IMGP2129

Z výsledků rozborů provedených státním podnikem Povodí Moravy vyplývá, že tok řeky Blaty u obce Senička již nevykazuje zhoršenou kvalitu vody. Informovala o tom dnes mluvčí Povodí Gabriela Tomíčková.

V důsledku ekologické havárie na toku Blata odebrali pracovníci státního podniku Povodí Moravy dne 9.7.2012 vzorky vody. Tyto vzorky následně analyzovala vodohospodářská laboratoř Povodí Moravy. „Z výsledků je zřejmé, že u obce Senička tok již nevykazuje zhoršenou kvalitu vody. Ve vzdutí jezu v Těšeticích byl kvůli zadrženému velkému množství kejdy zaznamenán pokles obsahu rozpuštěného kyslíku pod 1 mg/l. Obsahy organického znečištění a amoniaku jsou naopak extrémně vysoké. Tento negativní stav je patrný až po obec Stětovice,“ informovala Tomíčková.

Nejhorší stav byl zjištěn v úseku Olšany u Prostějova –Štětovice. V době monitoringu (ve 13 hodin 9.7.2012) ještě vlna znečištění, vzhledem k nízkým průtokům a malé rychlosti proudění, nedosáhla k obci Klopotovice. Znečištění však postupuje dále po toku a dnes (10.7.2012) je tok Blata zasažen i pod touto obcí a blíží se k Tovačovu.

Další odběry provede Povodí Moravy ve středu 11.7.2012 a výsledky budou k dispozici 12.7.2012.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka