Tok řeky Bílovky má zase přirozenou podobu

Aktualizováno 9. října 2013 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

morava-kromeriz2

Státní podnik Povodí Odry uskutečnil v uplynulých dvou letech významnou stavbu v oblasti revitalizací, a to obnovu toku Bílovky. Uvedla to mluvčí povodí Kateřina Šreková.

Revitalizací se rozumí úprava vodního toku, který byl v minulosti „regulován“, do stavu blízkého přírodnímu stavu. Stavby tohoto typu podporuje Ministerstvo životního prostředí ČR dotacemi z programu OPŽP (Operační program životní prostředí).

„Stavba byla v současnosti dokončena, předána investorovi a ve čtvrtek 10. 10. 2013 v 11.00 hodin bude stavba uvedena do provozu vpuštěním vody do obnoveného koryta.

Revitalizace Bílovky v CHKO Poodří

základní parametry stavby:

délka regulované Bílovky             –   2500 m

úsek řešené revitalizace               –   4500 m

dílčí úseky                                           –   zprůtočnění dochovaného koryta Staré Bílovky 2200 m

–   obnova koryta Staré Bílovky v loukách  2300 m

technické objekty                           –   rozdělovací objekt na Bílovce

–   zprůchodnění jezu odběr. objektu pro rybníky „Rohy“

s výstavbou rybího přechodu

–   shybka na Mlýnce

ostatní                                                  –   propustky pro obsluhu území

–   rozebrání Oderské hráze

–   rozebrání levobřežní hráze Bílovky

–   náhradní výsadba zeleně

 

Časový plán výstavby:

Zahájení:                                       03/2011

Ukončení:                                     09/2013

Zhotovitel stavby:                      Sdružení „Rovina – Talpa – RPF“

Vedoucí účastník:                      Rovina a.s. Hulín, Kroměřížská 134, PSČ 768 24

Finanční náklad stavby:             celkem 48,0 mil. Kč

                                                          z toho dotace z programu OPŽP 47,0 mil Kč

Zprůtočnění obnoveného koryta je naplánováno vpuštěním vody dne 10. 10. 2013 v 11.00 hod. Pro zájemce o účast na tomto aktu je sraz v 10.30 hod u odbočky na Jistebník (značena je zde i cyklostezka) ze silnice směr Studénka. Po sjezdu z dálnice D1 sjezdem na Bílovec, směr Studénka je místo srazu cca 1 km od dálnice.

ilustrační foto

 

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině