Tipy na vodní výlety: Zámek Nové Hrady na Ústeckoorlicku

Aktualizováno 28. září 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

nove-hrady-img_6901_-_kopie

Za „rokokovou perlu“ východních Čech bývá označován zámek Nové Hrady, který již téměř 20 let obhospodařují Petr a Magda Kučerovi. Rybník před zámkem, vodotrysky v zahradách i umělý vodopád jej ale zároveň zařazují i do tipů na vodní výlety. Foto – klikni zde!

Zámek proto navštívila i redakce portálu Naše voda, a kdo chce učinit totéž, měl by si na místo pospíšit do konce září, kdy je otevřen každý den od 10.00 do 16.00 hodin, poté už tomu tak bude pouze o víkendech. Zámek přitom od roku 1997 vlastní rodina Kučerů a totálně bourá mýty o tom, že se soukromý vlastník nedokáže o historické skvosty architektury adekvátně starat. Nabídku služeb, expozic i podobu a plochu již tak velmi atraktivních zámeckých zahrad naopak rodina stále rozšiřuje a zkvalitňuje.

Nové Hrady nechal postavit hrabě Jean-Antoine Harbuval de Chamaré během let 1774 – 1777, v roce 1791 byl dokončen rokokový ornamentální areál, oblopující zámeckou budovu. V ní se mohou návštěvníci setkat i se schránkou na mýtický „Poklad hraběte Chamaré“, který se stal i námětem stejnojmenného filmu. Hlavní rokokový sál se v současnosti využívá na svatby a prostory v bývalé kočárovně a konírně k pořádání různých soukromých a společenských akcí. V zámku se nachází stálá expozice nábytku z období od baroka až po kubismus. Na předním nádvoří je otevřena restaurace a kavárna.

Nad zámkem pak stojí budova špýcharu pocházející z roku 1779, ve kterém je První české muzeum cyklistiky, což je aktuálně třetí největší evropská expozice jízdních kol a velocipédů. Vystaveny jsou zde exponáty od poloviny 19. století až po současnost. Přízemí je vyhrazeno velocipedům z doby Rakousko-Uherska včetně unikátních doplňků, jako jsou původní cyklomapy, karbidové a petrolejové lampy, jakož i ceny z prvních závodů, konaných na našem území. Nechybí zde ani panoramatické expozice z období světových válek či legendární silniční závodní kola od nejlepších českých sportovců té doby.

Budova špýcharu je pokračováním francouzské zahrady, kde se nachází kruhový altán a ozdobná kuchyňská zahrada, nově vybudovaná je horní zahrada s přírodním divadlem. Anglický park je umístěn na návrší za zámkem. Parkem vede pískovcová křížová cesta, pocházející z roku 1767. Součást zámku tvoří rovněž farma, kde se chovají jeleni lesní a daňci evropští – volně žijící zvěř si můžete jít prohlédnout. Také lze využít zdejší jezdeckou stáj v bývalém ovčíně.

Organizované skupiny (od 20 osob) se musí objednat nejméně 3 dny předem. Rezervaci prohlídky můžete provést prostřednictvím formuláře na:

http://www.nove-hrady.cz/cs/m-6-zamek

Základní vstupné činí 100 korun, rodinné pak 230 korun.

Naše voda, foto a fotoseriál Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství