Tipy na vodní výlety – zámecký park Opočno

Aktualizováno 3. listopadu 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

park zámek Opočno - IMG_8860

Přestože turistická sezóna na našich hradech a zámcích už skončila, většina zámeckých zahrad je otevřena i v současné době. Třeba i nádherný, všemi podzimními barvami hrající zámecký park v Opočně, kterým vede Opočenská naučná stezka a teče Zlatý potok.

Lokalitu navštívila i redakce portálu Naše voda, fotoreportáž najdete tradičně na facebookové stránce. Klikni zde! Upřímně řečeno, svým způsobem jsme docela uvítali, že zámek není již v současné době přístupný, tím více času totiž zbývá na park, jehož součástí jsou i dva rybníky, několik vodopádů a nespočetné množství drobných staveb, lávek, takže návštěvník si může vychutnat mnoho romantických scenérií v chráněné údolní nivě Zlatého potoka, který je dlouhá zhruba 7 kilometrů.

Zámecký park je koncipován v takzvaném anglickém stylu a pochází z let 1806 – 1820. Tomu odpovídá i skladba tamních dřevin, která je tvořena četnými a starými vzrostlými stromy a zbytky původních suťových lesů s habrem a jilmem. Na park volně navazuje obora s chovem daňka, muflona a jelena Dybowského. V blízkém okolí se nachází i několik rybníků. Z nich nejznámější je Broumar o ploše 67 ha, založený již v 15. století. Na něj navazuje Semechnický rybník a několik rybníčků o podstatně menší rozloze, z nichž právě dva, jak již bylo řečeno, se nacházejí přímo v areálu zámeckého parku. Vstup do něj je se nachází pár minut chůze z centra Opočna – z Kupkova náměstí. V parku se natáčel film Smrt talentovaného ševce, na zámku pak snímek Antonína Moskalyka z roku 1971 Babička.

Samotné Opočno patří k nejstarším městům v ČR. Kolonizaci proti proudu Zlatého potoka pravděpodobně prováděl cisterciácký řád z kláštera Svaté pole – dnešní Klášter nad Dědinou. První zmínky o Opočně se dozvídáme z Kosmovy kroniky v souvislosti s rokem 1068. V 11. a 12. století je pak celá oblast podhůří Orlických hor řízena z opočenského hradu, později za rodu Trčků z Lípy se Opočno stalo střediskem velkého panství, což se projevilo i v renesanční výstavbě zámeckého komplexu. Trčkové zde zakládají pivovary a rybníky, rozmnožují rodový majetek. Na počátku 17. století vlastnili Trčkové téměř polovinu Čech. Trčkovský majetek zkonfiskoval císař Ferdinand II a opočenský zámek dostali italové Jeroným a Rudolf Colloredo-Mansfeldové. V roce 1990 bylo historické centrum města vyhlášeno památkovou zónou.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství