Tipy na vodní výlety: Soutok Moravy a Dyje

Aktualizováno 13. července 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

soutok Morava - Dyje

Desítky let neměli občané naší země možnost podívat se na soutok dvou největších moravských řek – Moravy a Dyje. Místo totiž leželo za železnou oponou. Redakce portálu Naše voda se i proto na místo vypravila a pořídila pro vás tradiční fotoreportáž. Foto – klikni zde!

Výprava to byla poměrně dobrodružná – najít tamními lužními lesy cestu k soutoku je celkem oříšek, informační tabule lze snadno přehlédnout. Jako optimální cesta k soutoku se obvykle doporučuje cyklostezka z části Břeclavi – Pohansko, pro pěší jde ale o celkem dlouhou trasu, přes 15 kilometrů dlouhou. My jsme proto zvolili cestu ze slovenské strany, kousek za slovenskou obcí Sekule, od hranice Slovenska s Rakouskem, po náspu podél rozlivového území v té době již spojených řek – tak se dostanete k soutoku zhruba po dvou kilometrech.

Samotný soutok leží v nejjižnější části Moravy, dál na jih to už prostě nejde. Jde zároveň o trojmezí České republiky, Rakouska a Slovenska, spojené řeky tvoří dodnes státní hranici. Ačkoli je lokalita obvykle označována jako neobydlená, v těsném okolí obou řek a po proudu pod soutokem stojí množství drobných rybářských objektů, z nichž některé jsou opuštěné, ale některé ne. Zejména na rakouské straně používají prakticky všichni tamní rybáři na lov ryb sítě a čeřeny, což je metoda u nás zakázaná.

Lokalita je považována za největší zachovalý lužní komplex v České republice a jeden z největších takových komplexů v celé Evropě, a pro svou nedotčenost má údajně velmi podobný charakter jako za časů Velkomoravské říše. Lužní lesy také slouží jako rozsáhlý suchý poldr pro zadržování vody – v roce 1997, kdy zasáhly Moravy největší povodně, pojaly více než 150 milionů kubíků vody.

I tak je ale území částečně hospodářsky využíváno – v minulosti se v oblasti dokonce těžila ropa, rozsáhlé původní dubové porosty jsou zdrojem kvalitního dřeva. Na druhou stranu je oblast také částečně chráněna – patří do biosferické rezervace Dolní Morava, ptačí oblasti Soutok – Tvrdonicko a Evropsky významné lokality Soutok – Podluží.

Zmiňovanou fotoreportáž si můžete prohlédnout na facebookové verzi portálu Naše voda.

Naše voda, foto a fotoreportáž Naše voda – Nina Havlová (červenec 2015)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství