Tipy na vodní výlety: Skryjská jezírka

10. dubna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

skryjská jezírka - IMG_3783

Pojem „Skryjsko-týřovická oblast“ je znám především paleontologům jako součást takzvaného Barrandienu představující množství unikátních nalezišť prvohorních zkamenělin. Stejná oblast je ale také zajímavým přírodním biotopem v okolí řeky Berounky.

Jednou z atraktivních lokalit jsou Skryjská jezírka, která nalezneme v okrese Rokycany v nadmořské výšce 270 metrů. Cesta k nim vede od Podmokelského mlýna (1,5 kilometru), nebo ze Skryjí vzdálených tři kilometry. Jde o dvě malá jezírka vzdálené od sebe několik metrů, jejichž plocha zabírá cca 150 m2 (na ilustračním snímku).

Jezírka jsou sopečného původu, v puklinách došlo k přehrazení napadanými balvany, které utvořily přírodní hráz. Stěny pochází z vulkanické činnosti, tvoří ji tmavošedá hornina dacit. Jezírky protéká Zbirožský potok, který je přítokem Berounky. Sama jezírka a jejich okolí tvoří přírodní rezervaci, která je zároveň chráněným územím. Můžeme zde zahlédnout vzácného ledňáčka říčního, pstruha, vranku obecnou i raky říční.

V blízkosti Skryjí lze navštívit zříceninu hradu Týřov postaveného v roce 1249, odkud je nádherný výhled na Berounku. Autem se ale k hradu dostat nelze – nejkratší pěší trasou je procházka v délce asi 1,5 kilometru od Skryjského mostu podél Berounky.

Fotoreportáž z lokality si mohou zájemci tradičně prohlédnout na naší facebookové verzi.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství