Tipy na vodní výlety – řeka Vydra a Klostermannova naučná stezka

10. října 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

Klostermannův most

Čtyři kilometry dlouhá nová Klostermannova naučná stezka na Šumavě začíná na parkovišti v Antýglu u mostu. Díky své délce je vhodná pro každého. Absolvovala jí i redakce portálu Naše voda, fotoreportáž najdete tradičně na facebookové verzi našeho portálu.

Naučná stezka je vybavena šesti informačními tabulemi a její trasa vede lesem kolem Kamenného domu, přes Prostřední Hrádky, Dolní Hrádky a pak po silnici do Srní. Trasu lze jít i zkráceně tak, abychom se dostali okruhem zpět na parkoviště.

Od mostu v Antýglu lze tak jít podél říčky Vydry (naučná stezka Povydří) a zhruba po dvou kilometrech přes nově postavený Klostermannův most (na redakčním foto) přes Vydru z roku 2012 Ten překonává řeku Vydru v místě starého mostu směrem na Horní Hrádky v nadmořské výšce 850 až 854 metrů. Po Horních Hrádkách vede cesta za penzion Kamenným dům na zmíněnou Klostermannovu naučnou stezku, kterou si lze tímto způsobem zkrátit, ale na druhou stranu obohatit o část kolem říčky Vydry.

Naučná stezka pak dále vede směrem k Rokytě k informačnímu středisku NP Šumava s ukázkami hornin ve velkém kruhu, a dále pak podél Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu (další naučná stezka) zpět k hotelu Antýgl, kde výborně vaří. Odtud si lze opět zkrátit cestu přes můstek pod lanovkou pro pěší (vstup na vlastní nebezpečí) směrem k výchozímu parkovišti.

Naše voda, foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství