Tipy na vodní výlety: Přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero

Aktualizováno 6. června 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Čertovo jezero Šumava

Oblast Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero na Šumavě je mnoha turistům dobře známa a čilý turistický ruch v ní vládne i letos. Na místo se vypravila i redakce portálu Naše voda a pro ty, kteří se na místo nedostanou, pořídila ze své návštěvy fotoreportáž. Foto – klikni zde!

Rezervace vznikla v roce 1992 z původní přírodní rezervace, která existovala už od roku 1911. Jde o území o rozloze 175 hektarů, které kromě obou jmenovaných jezer tvoří Jezerní hora s vrcholem ve výšce 1343 metrů. I to je důvodem, proč je cesta od Černého k Čertovu jezeru poněkud více do kopce, než by si mnohý nepříliš zdatný turista přál. Ale samozřejmě to stojí za to.

Obě jezera, stejně jako všechna šumavská jezera (pět na české a tři na bavorské straně) jsou ledovcového původu a jejich stáří je zhruba 12 000 let. Zajímavostí lokality je skutečnost, že zde probíhá evropské rozvodí, kdy vody z Černého jezera odtékají do Vltavy, Labe a nakonec do Severního moře, zatímco vody z Čertova jezera končí v Dunaji a nakonec v Černém moři.

Černé jezero je největší jezero na Šumavě s plochou 18,9 hektaru a hloubkou i více než 40 metrů. V jezeru žijí vzácné druhy bezobratlých živočichů, z rostlin pak šídlatka jezerní a zevar splývavý. Čertovo jezero je pak druhým největším jezerem s plochou 10,4 hektaru a největší hloubkou 36 metrů.

Koupání v obou jezerech je přísně zakázáno, pohyb v rezervaci je pak možný pouze po turisticky značených trasách.

Naše voda, foto (Černé jezero) a fotoreportáž Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství