Tipy na vodní výlety: Přehrada Pařížov

Aktualizováno 5. listopadu 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

přehrada Pařížov - DSCN4356

Jednou z nejstarších a také nejhezčích přehrad v naší zemi je přehrada Pařížov na středním toku řeky Doubravy. Lokalitu navštívila i redakce portálu Naše voda a připravila také z této návštěvy fotoreportáž, kterou si můžete prohlédnout na redakčním facebooku. Klikni zde!

Podnětem k výstavbě přehrady byly velké vody z let 1885, 1888 a 1897, které tehdy patřily k největším na Doubravě, výstavba díla pak probíhala v období let 1908 až 1913. Původní záměr – ochrana před povodněmi a nalepšení průtoku v suchých obdobích byl v 90. letech minulého století rozšířen o výrobu elektrické energie – v roce 1992 bylo rozhodnuto o výstavbě malé vodní elektrárny. Nádrž také užívá místní organizace Českého rybářského svazu Běstvina jako Sportovní vodu.

Přehrada Pařížov je národní technickou památkou. Hráz je postavena z lomového kamene a má tvar základního statického trojúhelníku. Koruna hráze má tvar klenby, což skýtá pro návštěvníky nevšední estetický zážitek. Podle technické dokumentace je hráz opatřena proti průsakům dvojitou cementovou omítkou s draselným mýdlem, které je dvojitě natřena siderostenovým nátěrem. Boky a pata hráze jsou utěsněny jílem. Na stavbě je nejcennější skutečnost, že se přes všechny rekonstrukce, opravy a výstavbu malé vodní elektrárny podařilo zachovat její původní historický ráz.

Naše voda, foto Naše voda – Ivana Goldová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství