Tipy na vodní výlety: Park Průhonice

Aktualizováno 4. května 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

IMG_5027_zmens

Průhonický park je po řadu let místem romantických procházek především pro obyvatele Prahy. Ti se do parku vydávají spíše koncem jara a v průběhu léta, park je ale krásný také na jaře, kdy kvete množstvím tamních keřů a stromů.

Portál Naše voda proto pro vás z aktuální návštěvy parku připravil fotoreportáž, její kompletní podobu najdete tradičně na naší facebookové verzi. Klikni zde! Průhonický park o rozloze 250 hektarů založil v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca. Využil k tomu členité údolí potoka Botiče a jeho přítoků Dobřejovického a Zdiměřického potoka a plochy parku osadil jednak původními domácími dřevinami, jednak dřevinami exotickými. Tím vznikl originální umně zkomponovaný celek, který kromě dřevin a bylin tvoří plochy rybníků, toky potoků a jejich slepá ramena, a který je i proto v současné době hodnocen jako vrcholné krajinářské dílo světového významu.

Počet druhů domácích a cizokrajných dřevin činí zhruba 1600 druhů, výjimečná je především sbírka rododendronů čítající okolo 8000 kusů ve 100 druzích a kultivarech. K Průhonickému parku patří také cenné genofondové sbírky soustředěné v Botanické zahradě na Chotobuzi a dendrotéka – sbírka šišek. Průhonický park je Národní kulturní památkou a památkou UNESCO.

Návštěvu parku Průhonice lze spojit s návštěvou zámku Průhonice (na ilustračním foto), který vznikl z původně středověkého gotického hrádku, zbudovaného na skalnatém ostrohu nad potokem Botič. Hrádek byl vystavěn v sousedství románského panského sídla, z něhož se dodnes dochoval pouze románský kostelík Narození Panny Marie. První písemné zprávy o vlastnících Průhonic pocházejí ze 70. let 13. století. Vystřídali se zde majitelé Zdislav z Průhonic, Bohuslav z Průhonic, páni z Říčan (do 90. let 14. století) a pražští měšťané. Počátkem 15. století nabývají Průhonice vladykové z Dubče – v té době tu pravděpodobně stála opevněná tvrz, jejíž podoba se nedochovala. Základ tvoří renesanční úpravy původního sídla v době jeho držení rodinou Zápských ze Záp v 2. polovině 16. století.

Naše voda a www.pruhonice.cz, foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství