Tipy na vodní výlety: Naučná stezka Thomayerovy sady

Aktualizováno 30. ledna 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

soutok Rokytka Vltava - IMG_1083_U

Kromě zimních radovánek mohou Pražané využít blížící se víkend i k prohlídce slepého ramene Vltavy nebo soutoku potoku Rokytka právě s Vltavou. Detaily a fotoreportáž najdete na facebookové verzi našeho portálu.  Klikni zde!

Obě místa jsou součástí Naučné stezky Thomayerovy sady, část tohoto území ale v současné době prochází rekonstrukcí. Thomayerovy sady vznikly po roce 1898 na původních zámeckých zahradách Libeňského zámečku. Současnou podobu parku navrhl významný český zahradní architekt František Thomayer (1856 – 1938), bratr lékaře Josefa Thomayera, který byl koncem 19. století ředitelem parků „veleobce pražské“.

Část parku je umístěna v rovinatém terénu podél říčky Rokytky. Její koryto je zde upraveno kamennou dlažbou nebo betonem, tím je ale zcela potlačen její biologický a estetický prvek. Na druhou stranu si zájemci mohou prohlédnout místo, kde se Rokytka vlévá do Vltavy. Původně zde tekla Vltava, Rokytka do těchto míst byla uměle svedena.

Součástí stezky je i Löwitův mlýn, dříve nazývaný Velký mlýn, který je významnou kultuní památkou. Počátky Löwitova mlýna sahají až do 13. století. První zmínka o něm je z roku 1595. V roce 1720 byl uváděn jako „mlejn velký panský“, jeho součástí byla pila a továrna. V době válek o rakouské dědictví ve 40. letech 18. století byla Libeň vypleněna a mlýn patrně zničen. Na konci 40. let byl obnoven – současná podoba je výsledkem rekonstrukce v roce 1747.

Kulturní památkou je i Libeňský zámek, stojící na místě původní tvrze, kterou nechala přestavět Eliška Hoffmannová v roce 1595 na renesanční zámek zdobený sgrafity. Dne 25. června 1608 zde byla podepsaná mírová smlouva mezi Rudolfem II. a jeho bratrem Matyášem. Rokokový styl v roce 1769 – 1770 vtiskl zámku Josef Prachner. Po roce 1848 byl zámek používán jako nemocnice po morové epidemii a v roce 1866 jako lazaret po bitvě u Hradce Králové. V roce 1882 – 1883 byl zámek přestaven jako první v Čechách na výchovný ústav pro narušenou mládež, byla zde i obecná škola. Do druhé světové války zámek vlastnil rod Vandurů. Potom byl v zámku zřízen Obvodní národní výbor Prahy 8.

Naše voda, foto lokality: Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství