Tipy na vodní výlety: Naučná stezka „Pojďme za vodou“

Aktualizováno 12. června 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

info tabule kudy odtéká voda - Naučná stezka Turnov - IMG_0768

Poznání přírody Českého ráje, historických památek, ale také cest surové vody prostřednictvím vodohospodářských technologií do našich domácností, je náplní naučné stezky „Pojďme za vodou“. Část trasy prošla i redakce portálu Naše voda a připravila z ní tradiční fotoreportáž. Foto – klikni zde!

Příjemná, zhruba šestikilometrová trasa naučné stezky je dílem Vodohospodářského sdružení Turnov a návštěvníkům představuje základní principy fungování vodárenství v každodenním chodu města. Zejména pro školní mládež je doplněna o vědomostní soutěž, která by měla napomoci ke zvýšení základní informovanosti o vodě jako základní suroviny života na zemi.

Výchozí bod naučné stezky je u mateřské školy ve Zborovské ulici v Turnově, odkud trasa pokračuje na Károvsko a nově zřízeným sestupem až k výletní restauraci Zrcadlová Koza na břehu Jizery. Odtud vede  podél Jizery k čerpací stanici pitné vody v Dolánkách a dále pod hruborohozeckým zámkem až k sídlu zdejšího pracoviště Severočeských vodovodů a kanalizací (SčVK) na Kotlerově nábřeží. Trasa vede také kolem Šlejférenských pramenů, kudy vedla jedna z vycházkových tras  na počátku minulého století.

Naučnou stezku lze absolvovat oběma směry, jde totiž o okružní trasu. Z trasy stezky lze také odbočit a prohlídnout si historické stavby v jejím blízkém okolí, například Ábelův mlýn, o jehož existenci se zmiňují dokumenty už od roku 1608, nebo Dlaskův statek z roku 1716. Při procházce podél řeky Jizery narazíme na celkem povedenou revitalizaci části jejího koryta či na miniaturní vodopády, které svádějí do Jizery vodu z okolních kopců. Výhodou stezky je dobře vybudované zázemí v jejím okolí, takže hlady ani žízní určitě trpět nebudete.

Na celkem devíti zastaveních na naučné stezce lze vidět například originální vodojem Károvsko, Šlejférenské prameny, společenským životem žijícím restauraci a přívoz Zrcadlová koza, most přes náhon, most přes Jizeru, čerpací stanice u vody a areál SčVK. Při cestě lze také obdivovat staré stromy, především buky, duby a javory, a kdo má štěstí, uvidí na stromech nebo pařezech množství pařezových hub, chorošů nebo třeba i jedlé a chutné hlívy.

Naše voda, foto a fotoseriál Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace