Tipy na vodní výlety: Kyjský rybník

Aktualizováno 22. června 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

kyjský rybník - IMG_8377

Okraje hlavního města Prahy poskytují celou řadu zajímavých lokalit k procházkám či výletům do přírody a za vodou. Jednou z nich je i Kyjský rybník a okolí řeky Rokytky, kterou opakovaně navštívila redakce portálu Naše voda a připravila pro vás tradiční fotoreportáž. Foto – klikni zde!

Kyjský rybník byl spolu s dalšími rybníky na říčce Rokytce založen pravděpodobně ve 14. století z podnětu prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Původně sloužil i jako zásobárna vody pro mlýn pod hrází. Přívod vody do mlýna se ale nedochoval a byl zrušen v minulosti při rekonstrukci hráze.

Na počátku 60. let 20. století byl rybník téměř celý zanesený náplavy a větší část jeho plochy byla zarostlá mokřadní vegetací. V roce 1962 bylo realizováno odbahnění cca ½ rybníka (dolní část). Poté byly práce přerušeny a bylo na ně navázáno až v rámci přípravy výstavby sídliště Černý Most v 70. letech a na počátku 80. let 20. století. V té době bylo provedeno odbahnění rybníka v celé ploše a dále byla zřízena sedimentační nádrž dešťových vod rozšířením východní části Kyjského rybníka a vybudováním dělící hráze.

V roce 2006 byl Kyjský rybník zanesen cca 69 000 m3 bahna, které dosahovalo místy mocnosti až jednoho metru. V tomto případě, kdy není možné rybník zcela vypustit, byla zvolena metoda odbahnění plovoucím sacím bagrem. Práce byly skončeny 30. června 2008. V roce 2009 pak proběhla rekonstrukce železničního mostu přes Kyjský rybník a hladina rybníka byla snížena. V roce 2010 byl zbudován v druhé polovině etapy rekonstrukce ve střední části rybníka ostrov, který je ideálním prostorem pro místní ptactvo. Břehy rybníka byly na některých místech stabilizovány těžkým kamenným náhozem, na březích byly dokola vysázeny stromy a keře.

Z ptáků zde žije kachna divoká, polák chocholačka, slípka zelenonohá, labuť velká, kormorán velký. Častým druhem z obojživelníků je skokan zelený. Ze vzácnějších druhů rostlin zde nalezneme ostřici otrubovu a ostřici nedošáchor. V okolí rybníka bylo také zjištěno 91 druhů motýlů.

Fotoreportáž najdete tradičně na facebookové verzi našeho portálu.

Naše voda, aktuální foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství