Těžba sedimentů z Jordánu bude pokračovat až po Třech králích

Aktualizováno 21. prosince 2012 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

Tolik vody v Jordánu už není - foto Město Tábor

Těžba sedimentu ze dna vypuštěného rybníku i jeho odvoz je přes Vánoce přerušený. Informovalo o tom město Tábor, které dlouhodobou revitalizaci známého táborského rybníku provádí.

Práce jsou přerušeny od 22.12. do 7.1.2013. Podle počasí budou možná pokračovat práce na objektu šachet uzávěrů. Retenční kapacita Košína a Malého Jordánu zatím postačuje.

Po dokončení sedimentační hrázky v prostoru pod ulicí U stadionu Míru a odtěžení sedimentu z tohoto prostoru bude přitékající voda čerpána spoza hrázky čerpadly přes vodopád do Tismenického potoka. Před hrázkou potom budou v lednu zahájeny práce na zbývající části hloubené části tlakové štoly a vtokovém objektu.

Zdroj: Město Tábor

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství