V Teplicích začala další rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Aktualizováno 20. dubna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

SVS - image003

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila v Teplicích další letošní plánovanou investiční akci – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Kašparově ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající jednotná kanalizace z kameniny o vnitřním průměru 200 mm v Kašparově ulici je vlivem rozvodí rozdělena na dvě stoky, se zakončením do ulice M. Švabinského a do ulice H. Lintnerové. Potrubí průměru 200 mm je zde kapacitně nedostačující a ve směru do ul. H. Lintnerové, proto bude nahrazeno kapacitnějším. Vodovod v této ulici zajišťuje zásobování přilehlých objektů i zokruhování vodovodní sítě. Litinový vodovod z roku 1945 je ve špatném technickém stavu. Kanalizace a vodovod jsou uloženy v komunikaci ve vzdálenosti max. 0,5 metru od sebe, proto dojde k souběžné rekonstrukci kanalizace i vodovodu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace, obnovu povrchů komunikace a přilehlých chodníků bude zajišťovat statutární město Teplice.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 18. března 2014. Vlastní práce byly zahájeny v těchto dnech. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2014.

Naše voda, mapka oblasti SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace