V Teplicích probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu

22. července 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

SVS - opravy infrastruktury - 2

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Teplicích – Proseticích rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Souběžné ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Společnost podle generálního ředitele Bronislava Špičáka provádí stavbu v Souběžné ulici úsporně, v rámci jednoho výkopu. „Rekonstruované úseky kanalizace a vodovodu zajistí do budoucna bezproblémovou dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod pro přibližně 100 připojených obyvatel,“ uvedl Špičák.

Stávající kanalizace v Souběžné ulici byla vybudována v předválečných letech v rámci odkanalizování Starých Prosetic. Je tvořena zčásti zděným profilem 600/400 mm a zčásti betonovými trubkami průměru 300 mm. Stoka je v havarijním stavu, protože dochází k propadům cihelného zdiva. V těsném souběhu s ní je veden litinový vodovod průměru 80 mm z roku 1964. Potrubí je značně inkrustované, s netěsnými spoji. SVS proto rozhodla, že kanalizace a vodovod zde budou rekonstruovány souběžně, v rámci jednoho výkopu.

Nově bude pro vodovod použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 100 mm v délce 223 metrů. Pro kanalizace se použije potrubí z kameniny průměru 400 mm v délce 214 metrů. Součástí stavby je přepojení vodovodních a kanalizačních přípojek na trase a propojení na stávající kanalizační a vodovodní síť.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 12. července 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2013. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 15 staveb za celkových 74 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres – tj. včetně strategických – je letos 97 milionů korun. Paralelně probíhají přímo v Teplicích i další investiční akce SVS – rekonstrukce vodovodů v ulicích Krušnohorské a Českobratrské a souběžná rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Duchcovské ulici.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace