V Teplicích pokračují v rekonstrukci kanalizace

Aktualizováno 23. dubna 2012 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

Nová kanalizace umožní bezproblémový odvod splašků

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v současnosti v Teplicích další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci kanalizace v Novosedlické ulici. Uvedl to dnes Jiří Hladík, mluvčí SVS.„Tato rekonstrukce kanalizace přispěje do budoucna k bezproblémovému odvádění splaškových vod od přibližně 240 připojených obyvatel,“ řekl Bronislav Špičák, generální ředitel SVS.

Původní betonová kanalizační stoka v Novosedlické ulici je ve špatném technickém stavu. Materiál je stářím zkorodovaný, objevují se praskliny a místy chybějící dno, což má za následek vznikající kaverny. Tato jednotná kanalizační stoka odvádí splaškové i dešťové vody z Novosedlic.

V rámci investiční akce SVS bude nahrazeno betonové potrubí uložené v hloubce kolem 2,8 metru o průměrech 550 – 800 mm kameninovým potrubím v délce 87 metrů o průměru 600 mm a v délce 162 metrů o průměru 700 mm. Na trase bude přepojeno 12 stávajících kanalizačních přípojek.

Součástí stavby bude realizace propojů v souhrnné délce 16 metrů a odbočení v souhrnné délce 22 metrů. Také dojde k přepojení tří uličních vpustí. Úsek bude po dobu rekonstrukce uzavřen pro dopravu s výjimkou MHD. Závěrem stavby dojde k obnovení živičného povrchu komunikace.

Investorem rekonstrukce je SVS. Stavební práce byly zahájeny předáním staveniště 23. dubna 2012. Termín dokončení je stanoven do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 20 staveb za celkových 85,7 milionů korun bez DPH. 

Zdroj: SVS

 

Související rubriky: Vodovody a kanalizace